Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE  – 1 TARAFLAR


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok Sit. No:4/542 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyette bulunan Ontrail Pazarlama İletişim Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile Şirket’in ürün ve hizmetlerini internet sitesinden satın alan kişi (“Müşteri” veya “Tüketici”) arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.

  Şirket ile Müşteri tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  Müşteri, Şirket’ten ürün ve hizmet satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Şirket de aşağıdaki hususları Müşteri’ye beyan ve taahhüt eder.  Bu nedenle, hizmet satın alınırken Müşteri tarafından verilmiş olan bilgilerinin doğruluğu Müşteri tarafından taahhüt edilmektedir.

   MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

   • MÜŞTERİ SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
   • TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
   • MÜŞTERİ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
   • TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
   • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
   • İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

   MADDE  – 3 KONU

   İşbu Sözleşme’nin konusu; Müşteri’nin Şirket’e ait internet sitesi (“Platform”) üzerinden online ürün satışı amacı ile Müşteriler’in Şirket’e ait ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını sağlamak için verilen hizmete (“Hizmet”) ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

   MADDE  – 4  ŞİRKET BİLGİLERİ

   • Unvan: Ontrail Pazarlama İletişim Ticaret Anonim Şirketi
   • Adres: AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok Sit. No:4/542 Sarıyer/İstanbul
   • Mersis numarası: 0643071996700001

   MADDE  – 5 MÜŞTERİNİN (TÜKETİCİNİN) BİLGİLERİ

   • Adı Soyadı: [DİNAMİK]
   • Adresi: [DİNAMİK]
   • Telefon: [DİNAMİK]
   • Email: [DİNAMİK]

   MADDE  – 6 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET’E İLİŞKİN BİLGİLER

   Sözleşme’nin tarihi, Hizmet’in türü ve gerçekleşme tarihi, satış bedeli, ödeme şekli ve ilgili detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

   • Sözleşme Tarihi: [DİNAMİK]
   • Hizmet Türü: Şirket’in Platform üzerinden Müşteri’ye yaptığı ürün satışı
   • Ürün Teslim Tarihi: [DİNAMİK]
   • Teslim masraflarının tutarı : [DİNAMİK]
   • Ürün Adı: [DİNAMİK]
   • Miktarı: [DİNAMİK]
   • Tutarı (Vergiler Dahil): [DİNAMİK]
   • Ödeme Şekli: [DİNAMİK] 

   MADDE  – 7 CAYMA HAKKI

   Şirket’in şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, Şirket’in yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir. 

   6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

   6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

   Tüketici alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. 

   Ancak tüketici alıcının cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz. 

   Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında, tüketici alıcının cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketici alıcıyı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketici alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

   İadesi onaylanan işlem akabinde, satıcının muhasebe mutabakatı için alıcı adına gider pusulası düzenlenir. Alıcı ontrailstore.com sitesindeki iade talep formunu doldurarak tarafına düzenlenecek gider pusulasını onaylamış sayılır.

   Uygulanabilir olması halinde cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri:

   Unvan: Ontrail Pazarlama İletişim Ticaret Anonim Şirketi

   Adres: AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok Sit. No:4/542 Sarıyer/İstanbul

   Email: destek@ontrailstore.com

    

   MADDE  – 8 MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    

   8.1       Müşteri, Madde 6’da belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

   8.2       Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şirket bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise Müşteri, işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

   8.3.      Müşteri, siparişi verdiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durumda Müşteri, kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olması sebebiyle doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

   8.4       Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. 

   8.5       Şirket, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Şirket, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

   8.6       Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Şirket işbu Sözleşme kapsamındaki ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

   8.7       Şirket, malın Müşteri ya da Müşteri’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. 

   8.8       Müşteri’nin Şirket’in belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Şirket sorumlu değildir.

   8.9       Şirket tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Şirket, Müşteri’nin yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını  saklı tutar.

    

   MADDE  – 9 ÜCRET İADESİ


   Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere Müşteri’ye ücret iadesi ancak;

   • Müşteri’nin adresinin Şirket’in gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
   • Şirket tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen Müşteri’nin talebi üzerine siparişin iptali ve Şirket tarafından iptal işleminin onaylamış olduğu hallerde;
   • Siparişin bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
   • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle Şirket’in onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve
   • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda Şirket’in onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin Şirket tarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise Şirket’e iadesi gerekmektedir.

   Şirket, yalnızca Müşteri’den kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin Müşteri’nin sipariş verdiği adreste bulunamaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. 

   MADDE  – 10 KARAVAN ÇEKİLİŞİ KATILIM ŞART VE KOŞULLARI

    

   Kampanya Ontrail Pazarlama İletişim Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi’nin 19.04.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-55178 sayılı izni ile düzenlenmektedir. 

   28.04.2024(10:00) - 28.07.2024(23:59) tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan Kanyon AVM içindeki Ontrail mağazasındaki kasalarda veya ontrailstore.com internet sitesinde ad soyad, adres ve telefon numarası bilgilerini vererek/girerek üye olanların tek seferde 1000 TL ve katları tutarında (her 1000 TL’lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapan Ontrail müşterine üyelik bilgileri (ad soyad, adres, telefon numarası) üzerinden çekilişe katılacaktır. 

   Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kampanya tarihleri arasında verdiği siparişini iptal veya iade edenlerin çekiliş hakkı da iptal edilecektir. Ad soyad, telefon numarası bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Kampanya sadece Kanyon AVM içinde yer alan Ontrail mağazası ve ontrailstore.com internet sitesinden yapılacak alışverişlerde geçerlidir. Trendyol’da ve Amazon’da bulunan Ontrail mağazasından yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmeyecektir. Çekilişte 1 kişi Mars Karavan Ford Transit 2012 Model Karavan (değeri: ₺1.500.000) ikramiyesi kazanacaktır. Aracın ekspertiz raporuna bu linkten ulaşabilirsiniz. Çekiliş 28.08.2024 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 3.09.2024 tarihli Takvim Gazetesi’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Ontrail Pazarlama İletişim Ticaret A.Ş. ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihli 18.09.2024, yedek talihli 3.10.2024 tarihine kadar kimlikleri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar. Bu kampanyaya tüzel kişiler, Ontrail Pazarlama İletişim Ticaret A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye kazanması durumunda, ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı zorunludur. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihliye aittir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

   MADDE  – 11 YETKİLİ MAHKEME


   İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Müşteri’nin veya Şirket’in ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.